Posts tagged BarcampBKK4

Barcamp Bangkok 4

4

เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมงาน Barcamp Bangkok 4 ครับ โดยงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ซึ่งผมก็อยู่ร่วมงานตั้งแต่ต้นจนจบ และร่วมพักค้างคืนกับเขาด้วยครับ สำหรับใครที่สนใจ ผมได้อัพโหลด Slide และเอกสารประกอบการบรรยายทั้งหมดของผม (ทั้งจากงานนี้ และงาน Barcamp Bangkhen รวมกันเลย) ไว้ให้แล้วด้วยครับ อ่อ! ผมจะไม่บรรยายถึงเนื้อหาจาก Session ที่ผมเข้าฟังนะครับ เพราะไม่ได้จดอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอัน อาจจะมีสรุปบ้างเล็กน้อย แต่จะเน้นเล่าบรรยากาศภายในงานมากกว่า

สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก Barcamp คืองานอสัมมนาแบบเปิด โดยเปิดให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งจะเป็นใคร มาจากไหนก็ได้ เสนอเรื่องที่สนใจจะพูด (หรือแม้แต่เรื่องที่อยากจะฟัง) ขึ้นมา แล้วทุกคนก็จะโหวตให้กับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ จากนั้นก็จะนำเรื่องที่ได้รับการโหวตสูงๆ จัดใส่ตารางเวลาของห้องต่างๆ ต่อไปครับ

(more…)

Materials from Barcamp Bangkok 4

3

รวม Slides กับเอกสาร และไฟล์ต่างๆ ที่ผมใช้ประกอบการนำเสนอที่งาน Barcamp Bangkok 4 รวมถึงงาน Barcamp Bangkhen ด้วยเลยครับ โดย Slide แต่ละอันนั้นนอกจากจะดูออนไลน์แล้ว ยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับจากเว็บ SlideShare ได้เช่นกันนะครับ ส่วนบล็อกเกี่ยวกับงานนั้น รออีกสักพักนะครับ กำลังเขียนอยู่ (more…)

Go to Top